Jeg er i Herrens hender

  E♭  B♭   E♭
Jeg er i Herrens hender
A♭ E♭/B♭ B♭7  E♭
når dagen gryr i øst.
   E♭   B♭   E♭
Hver morgen Han meg sender
A♭  E♭/B♭  B♭7  E♭
sitt ord med lys og trøst.
  B♭  Fm   G  Cm
Hva dagen meg vil bringe
  B♭  F7  B♭
av glede og av savn,
B♭ B♭7  B♭  Cm  A♭  E♭
jeg kan på bøn - nens vin - ge
  Fm   /B♭ B♭7 E♭
få kraft i Je - su  navn.
  E♭  B♭   E♭
Jeg er i Herrens hender
A♭ E♭/B♭  B♭7   E♭
i  alt som med meg skjer
 E♭   B♭    E♭
I smil og gråt jeg kjenner
A♭ E♭/B♭ B♭7  E♭
at Herren er meg nær
  B♭  Fm  G  Cm
Om jeg i dype da - ler
  B♭   F7  B♭
må gå den tunge vei,
B♭ B♭7   B♭  Cm A♭  E♭
fra himlens hø - ye sa - ler
   Fm /B♭  B♭7 E♭
Hans øye føl - ger meg
  E♭  B♭   E♭
Jeg er i Herrens hender
A♭ E♭/B♭ B♭7  E♭
når dagen dør i vest
  E♭    B♭   E♭
Min synd jeg stilt bekjenner 
A♭ E♭/B♭  B♭7 E♭
for Ham, min høye gjest
  B♭   Fm   G  Cm
Han gir meg himlens nå - de
  B♭   F7  B♭
og setter englevakt,
B♭ B♭7  B♭ Cm A♭  E♭
for natten Han vil rå - de
  Fm   /B♭  B♭7  E♭
med hellig gud - doms - makt
  E♭  B♭   E♭
Jeg er i Herrens hender 
A♭ E♭/B♭ B♭7   E♭
når dødens bud meg når
   E♭  B♭    E♭
Mens lyset stilt nedbrenner,
A♭ E♭/B♭  B♭7  E♭
fra Ham jeg hilsen får
  B♭   Fm   G  Cm
Han gir meg stav i hå - nde,
  B♭   F7   B♭
Han gir meg trøst i sinn,
B♭ B♭7   B♭ Cm A♭  E♭
og glemt er ve og vå - nde
  Fm   /B♭  B♭7 E♭
på vei til him - len inn