Å, hvor salig det skal blive

    G♯m D♯7     G♯m
Å, hvor sa - lig det skal blive
F♭    G♯m C♯m D♯7  G♯m
når Guds barn får komme hjem
   G♯m D♯7    G♯m
Ingen kan den fryd beskrive
F♭  G♯m C♯m D♯7 G♯m
å få bo i  himmelen!
   D♯7  G♯m D♯7
Skue Jesus, skue Jesus
    G♯m  F♭  D♯
når han henter sine hjem
G♯m D♯7  G♯m D♯7
Skue Jesus, skue Jesus
    G♯m  C♯m D♯7 G♯m
når han hen - ter sine hjem
    G♯m D♯7     G♯m
Å, hvor sa - lig, å, hvor salig
F♭  G♯m C♯m D♯7  G♯m
å få tro på Jesus her
    G♯m D♯7   G♯m
Men dog en - da mere salig
F♭  G♯m C♯m D♯7   G♯m
å få se ham som han er!
   D♯7   G♯m D♯7
Være hjemme, være hjemme
    G♯m  F♭  D♯
fri fra sorger og besvær
G♯m D♯7   G♯m D♯7
Være hjemme, være hjemme
    G♯m  C♯m D♯7 G♯m
fri fra sor - ger og besvær
    G♯m D♯7     G♯m
Der vi slipper skilles mere
F♭  G♯m C♯m D♯7  G♯m
ingen tå - re felles der
   G♯m D♯7     G♯m
Ingen sorger der skal være
F♭  G♯m C♯m D♯7  G♯m
herlighe - ten kommet er!
    D♯7  G♯m  D♯7
Å, den dagen, å, den dagen
   G♯m   F♭    D♯
give Gud den snart var nær!
G♯m  D♯7  G♯m  D♯7
Å, den dagen, å, den dagen
   G♯m C♯m D♯7    G♯m
give Gud den snart var nær
    G♯m D♯7     G♯m
Vær frimo - dig, du skal vinne
F♭  G♯m C♯m D♯7   G♯m
veien frem til hvilens hjem!
   G♯m  D♯7   G♯m
Jesus all - tid ha i sinne
F♭    G♯m  C♯m D♯7 G♯m
løft ditt blikk mot himmelen
   D♯7   G♯m  D♯7
Jesus kommer, ja han kommer
     G♯m  F♭  D♯
snart og henter sine hjem!
G♯m  D♯7   G♯m  D♯7
Jesus kommer, ja han kommer
     G♯m  C♯m D♯7 G♯m
snart og hen - ter sine hjem!