Å, hvor salig det skal blive

    G♭m D♭7     G♭m
Å, hvor sa - lig det skal blive
D    G♭m C♭m D♭7  G♭m
når Guds barn får komme hjem
   G♭m D♭7    G♭m
Ingen kan den fryd beskrive
D  G♭m C♭m D♭7 G♭m
å få bo i  himmelen!
   D♭7  G♭m D♭7
Skue Jesus, skue Jesus
    G♭m  D  D♭
når han henter sine hjem
G♭m D♭7  G♭m D♭7
Skue Jesus, skue Jesus
    G♭m  C♭m D♭7 G♭m
når han hen - ter sine hjem
    G♭m D♭7     G♭m
Å, hvor sa - lig, å, hvor salig
D  G♭m C♭m D♭7  G♭m
å få tro på Jesus her
    G♭m D♭7   G♭m
Men dog en - da mere salig
D  G♭m C♭m D♭7   G♭m
å få se ham som han er!
   D♭7   G♭m D♭7
Være hjemme, være hjemme
    G♭m  D  D♭
fri fra sorger og besvær
G♭m D♭7   G♭m D♭7
Være hjemme, være hjemme
    G♭m  C♭m D♭7 G♭m
fri fra sor - ger og besvær
    G♭m D♭7     G♭m
Der vi slipper skilles mere
D   G♭m C♭m D♭7  G♭m
ingen tå - re felles der
   G♭m D♭7     G♭m
Ingen sorger der skal være
D   G♭m C♭m D♭7  G♭m
herlighe - ten kommet er!
    D♭7  G♭m  D♭7
Å, den dagen, å, den dagen
   G♭m   D     D♭
give Gud den snart var nær!
G♭m  D♭7  G♭m  D♭7
Å, den dagen, å, den dagen
   G♭m C♭m D♭7    G♭m
give Gud den snart var nær
    G♭m D♭7     G♭m
Vær frimo - dig, du skal vinne
D   G♭m C♭m D♭7   G♭m
veien frem til hvilens hjem!
   G♭m  D♭7   G♭m
Jesus all - tid ha i sinne
D     G♭m  C♭m D♭7 G♭m
løft ditt blikk mot himmelen
   D♭7   G♭m  D♭7
Jesus kommer, ja han kommer
     G♭m  D  D♭
snart og henter sine hjem!
G♭m  D♭7   G♭m  D♭7
Jesus kommer, ja han kommer
     G♭m  C♭m D♭7 G♭m
snart og hen - ter sine hjem!