Å, hvor salig det skal blive

    Gm  D7      Gm
Å, hvor sa - lig det skal blive
E♭    Gm  Cm D7  Gm
når Guds barn får komme hjem
   Gm D7     Gm
Ingen kan den fryd beskrive
E♭  Gm Cm D7  Gm
å få bo i  himmelen!
   D7   Gm  D7
Skue Jesus, skue Jesus
    Gm   E♭  D
når han henter sine hjem
Gm  D7   Gm  D7
Skue Jesus, skue Jesus
    Gm  Cm D7  Gm
når han hen - ter sine hjem
    Gm  D7      Gm
Å, hvor sa - lig, å, hvor salig
E♭  Gm Cm D7  Gm
å få tro på Jesus her
    Gm  D7   Gm
Men dog en - da mere salig
E♭  Gm Cm  D7   Gm
å få se ham som han er!
   D7   Gm  D7
Være hjemme, være hjemme
    Gm   E♭  D
fri fra sorger og besvær
Gm  D7   Gm  D7
Være hjemme, være hjemme
    Gm  Cm D7  Gm
fri fra sor - ger og besvær
    Gm D7     Gm
Der vi slipper skilles mere
E♭  Gm  Cm D7   Gm
ingen tå - re felles der
   Gm D7     Gm
Ingen sorger der skal være
E♭  Gm  Cm D7   Gm
herlighe - ten kommet er!
    D7   Gm   D7
Å, den dagen, å, den dagen
   Gm   E♭    D
give Gud den snart var nær!
Gm   D7   Gm   D7
Å, den dagen, å, den dagen
   Gm Cm D7    Gm
give Gud den snart var nær
    Gm  D7      Gm
Vær frimo - dig, du skal vinne
E♭  Gm  Cm D7   Gm
veien frem til hvilens hjem!
   Gm  D7    Gm
Jesus all - tid ha i sinne
E♭    Gm  Cm D7  Gm
løft ditt blikk mot himmelen
   D7   Gm   D7
Jesus kommer, ja han kommer
     Gm   E♭  D
snart og henter sine hjem!
Gm  D7   Gm   D7
Jesus kommer, ja han kommer
     Gm  Cm D7  Gm
snart og hen - ter sine hjem!