Å, hvor salig det skal blive

    F♯m C♯7     F♯m
Å, hvor sa - lig det skal blive
D    F♯m Bm C♯7  F♯m
når Guds barn får komme hjem
   F♯m C♯7    F♯m
Ingen kan den fryd beskrive
D  F♯m Bm C♯7 F♯m
å få bo i  himmelen!
   C♯7  F♯m C♯7
Skue Jesus, skue Jesus
    F♯m  D  C♯
når han henter sine hjem
F♯m C♯7  F♯m C♯7
Skue Jesus, skue Jesus
    F♯m  Bm C♯7 F♯m
når han hen - ter sine hjem
    F♯m C♯7     F♯m
Å, hvor sa - lig, å, hvor salig
D  F♯m Bm C♯7  F♯m
å få tro på Jesus her
    F♯m C♯7   F♯m
Men dog en - da mere salig
D  F♯m Bm  C♯7   F♯m
å få se ham som han er!
   C♯7   F♯m C♯7
Være hjemme, være hjemme
    F♯m  D  C♯
fri fra sorger og besvær
F♯m C♯7   F♯m C♯7
Være hjemme, være hjemme
    F♯m  Bm C♯7 F♯m
fri fra sor - ger og besvær
    F♯m C♯7     F♯m
Der vi slipper skilles mere
D   F♯m Bm C♯7  F♯m
ingen tå - re felles der
   F♯m C♯7     F♯m
Ingen sorger der skal være
D   F♯m Bm C♯7  F♯m
herlighe - ten kommet er!
    C♯7  F♯m  C♯7
Å, den dagen, å, den dagen
   F♯m   D     C♯
give Gud den snart var nær!
F♯m  C♯7  F♯m  C♯7
Å, den dagen, å, den dagen
   F♯m Bm C♯7    F♯m
give Gud den snart var nær
    F♯m C♯7     F♯m
Vær frimo - dig, du skal vinne
D   F♯m Bm C♯7   F♯m
veien frem til hvilens hjem!
   F♯m  C♯7   F♯m
Jesus all - tid ha i sinne
D     F♯m  Bm C♯7 F♯m
løft ditt blikk mot himmelen
   C♯7   F♯m  C♯7
Jesus kommer, ja han kommer
     F♯m  D  C♯
snart og henter sine hjem!
F♯m  C♯7   F♯m  C♯7
Jesus kommer, ja han kommer
     F♯m  Bm C♯7 F♯m
snart og hen - ter sine hjem!
Internal Server Error - My Hymnal

Internal Server Error

Module 'Phar' already loaded