Å, hvor salig det skal blive

    F♭m C♭7     F♭m
Å, hvor sa - lig det skal blive
C    F♭m Am C♭7  F♭m
når Guds barn får komme hjem
   F♭m C♭7    F♭m
Ingen kan den fryd beskrive
C  F♭m Am C♭7 F♭m
å få bo i  himmelen!
   C♭7  F♭m C♭7
Skue Jesus, skue Jesus
    F♭m  C  C♭
når han henter sine hjem
F♭m C♭7  F♭m C♭7
Skue Jesus, skue Jesus
    F♭m  Am C♭7 F♭m
når han hen - ter sine hjem
    F♭m C♭7     F♭m
Å, hvor sa - lig, å, hvor salig
C  F♭m Am C♭7  F♭m
å få tro på Jesus her
    F♭m C♭7   F♭m
Men dog en - da mere salig
C  F♭m Am  C♭7   F♭m
å få se ham som han er!
   C♭7   F♭m C♭7
Være hjemme, være hjemme
    F♭m  C  C♭
fri fra sorger og besvær
F♭m C♭7   F♭m C♭7
Være hjemme, være hjemme
    F♭m  Am C♭7 F♭m
fri fra sor - ger og besvær
    F♭m C♭7     F♭m
Der vi slipper skilles mere
C   F♭m Am C♭7  F♭m
ingen tå - re felles der
   F♭m C♭7     F♭m
Ingen sorger der skal være
C   F♭m Am C♭7  F♭m
herlighe - ten kommet er!
    C♭7  F♭m  C♭7
Å, den dagen, å, den dagen
   F♭m   C     C♭
give Gud den snart var nær!
F♭m  C♭7  F♭m  C♭7
Å, den dagen, å, den dagen
   F♭m Am C♭7    F♭m
give Gud den snart var nær
    F♭m C♭7     F♭m
Vær frimo - dig, du skal vinne
C   F♭m Am C♭7   F♭m
veien frem til hvilens hjem!
   F♭m  C♭7   F♭m
Jesus all - tid ha i sinne
C     F♭m  Am C♭7 F♭m
løft ditt blikk mot himmelen
   C♭7   F♭m  C♭7
Jesus kommer, ja han kommer
     F♭m  C  C♭
snart og henter sine hjem!
F♭m  C♭7   F♭m  C♭7
Jesus kommer, ja han kommer
     F♭m  Am C♭7 F♭m
snart og hen - ter sine hjem!