Å, hvor salig det skal blive

    Fm  C7      Fm
Å, hvor sa - lig det skal blive
D♭    Fm  B♭m C7  Fm
når Guds barn får komme hjem
   Fm C7     Fm
Ingen kan den fryd beskrive
D♭  Fm B♭m C7  Fm
å få bo i  himmelen!
   C7   Fm  C7
Skue Jesus, skue Jesus
    Fm   D♭  C
når han henter sine hjem
Fm  C7   Fm  C7
Skue Jesus, skue Jesus
    Fm  B♭m C7  Fm
når han hen - ter sine hjem
    Fm  C7      Fm
Å, hvor sa - lig, å, hvor salig
D♭  Fm B♭m C7  Fm
å få tro på Jesus her
    Fm  C7   Fm
Men dog en - da mere salig
D♭  Fm B♭m C7   Fm
å få se ham som han er!
   C7   Fm  C7
Være hjemme, være hjemme
    Fm   D♭  C
fri fra sorger og besvær
Fm  C7   Fm  C7
Være hjemme, være hjemme
    Fm  B♭m C7  Fm
fri fra sor - ger og besvær
    Fm C7     Fm
Der vi slipper skilles mere
D♭  Fm  B♭m C7   Fm
ingen tå - re felles der
   Fm C7     Fm
Ingen sorger der skal være
D♭  Fm  B♭m C7   Fm
herlighe - ten kommet er!
    C7   Fm   C7
Å, den dagen, å, den dagen
   Fm   D♭    C
give Gud den snart var nær!
Fm   C7   Fm   C7
Å, den dagen, å, den dagen
   Fm B♭m C7    Fm
give Gud den snart var nær
    Fm  C7      Fm
Vær frimo - dig, du skal vinne
D♭  Fm  B♭m C7   Fm
veien frem til hvilens hjem!
   Fm  C7    Fm
Jesus all - tid ha i sinne
D♭    Fm  B♭m C7  Fm
løft ditt blikk mot himmelen
   C7   Fm   C7
Jesus kommer, ja han kommer
     Fm   D♭  C
snart og henter sine hjem!
Fm  C7   Fm   C7
Jesus kommer, ja han kommer
     Fm  B♭m C7  Fm
snart og hen - ter sine hjem!