Å, hvor salig det skal blive

    E♯m B♯7     E♯m
Å, hvor sa - lig det skal blive
D♭    E♯m A♯m B♯7  E♯m
når Guds barn får komme hjem
   E♯m B♯7    E♯m
Ingen kan den fryd beskrive
D♭  E♯m A♯m B♯7 E♯m
å få bo i  himmelen!
   B♯7  E♯m B♯7
Skue Jesus, skue Jesus
    E♯m  D♭  B♯
når han henter sine hjem
E♯m B♯7  E♯m B♯7
Skue Jesus, skue Jesus
    E♯m  A♯m B♯7 E♯m
når han hen - ter sine hjem
    E♯m B♯7     E♯m
Å, hvor sa - lig, å, hvor salig
D♭  E♯m A♯m B♯7  E♯m
å få tro på Jesus her
    E♯m B♯7   E♯m
Men dog en - da mere salig
D♭  E♯m A♯m B♯7   E♯m
å få se ham som han er!
   B♯7   E♯m B♯7
Være hjemme, være hjemme
    E♯m  D♭  B♯
fri fra sorger og besvær
E♯m B♯7   E♯m B♯7
Være hjemme, være hjemme
    E♯m  A♯m B♯7 E♯m
fri fra sor - ger og besvær
    E♯m B♯7     E♯m
Der vi slipper skilles mere
D♭  E♯m A♯m B♯7  E♯m
ingen tå - re felles der
   E♯m B♯7     E♯m
Ingen sorger der skal være
D♭  E♯m A♯m B♯7  E♯m
herlighe - ten kommet er!
    B♯7  E♯m  B♯7
Å, den dagen, å, den dagen
   E♯m   D♭    B♯
give Gud den snart var nær!
E♯m  B♯7  E♯m  B♯7
Å, den dagen, å, den dagen
   E♯m A♯m B♯7    E♯m
give Gud den snart var nær
    E♯m B♯7     E♯m
Vær frimo - dig, du skal vinne
D♭  E♯m A♯m B♯7   E♯m
veien frem til hvilens hjem!
   E♯m  B♯7   E♯m
Jesus all - tid ha i sinne
D♭    E♯m  A♯m B♯7 E♯m
løft ditt blikk mot himmelen
   B♯7   E♯m  B♯7
Jesus kommer, ja han kommer
     E♯m  D♭  B♯
snart og henter sine hjem!
E♯m  B♯7   E♯m  B♯7
Jesus kommer, ja han kommer
     E♯m  A♯m B♯7 E♯m
snart og hen - ter sine hjem!