Å, hvor salig det skal blive

    E♭m B♭7     E♭m
Å, hvor sa - lig det skal blive
C♭    E♭m A♭m B♭7  E♭m
når Guds barn får komme hjem
   E♭m B♭7    E♭m
Ingen kan den fryd beskrive
C♭  E♭m A♭m B♭7 E♭m
å få bo i  himmelen!
   B♭7  E♭m B♭7
Skue Jesus, skue Jesus
    E♭m  C♭  B♭
når han henter sine hjem
E♭m B♭7  E♭m B♭7
Skue Jesus, skue Jesus
    E♭m  A♭m B♭7 E♭m
når han hen - ter sine hjem
    E♭m B♭7     E♭m
Å, hvor sa - lig, å, hvor salig
C♭  E♭m A♭m B♭7  E♭m
å få tro på Jesus her
    E♭m B♭7   E♭m
Men dog en - da mere salig
C♭  E♭m A♭m B♭7   E♭m
å få se ham som han er!
   B♭7   E♭m B♭7
Være hjemme, være hjemme
    E♭m  C♭  B♭
fri fra sorger og besvær
E♭m B♭7   E♭m B♭7
Være hjemme, være hjemme
    E♭m  A♭m B♭7 E♭m
fri fra sor - ger og besvær
    E♭m B♭7     E♭m
Der vi slipper skilles mere
C♭  E♭m A♭m B♭7  E♭m
ingen tå - re felles der
   E♭m B♭7     E♭m
Ingen sorger der skal være
C♭  E♭m A♭m B♭7  E♭m
herlighe - ten kommet er!
    B♭7  E♭m  B♭7
Å, den dagen, å, den dagen
   E♭m   C♭    B♭
give Gud den snart var nær!
E♭m  B♭7  E♭m  B♭7
Å, den dagen, å, den dagen
   E♭m A♭m B♭7    E♭m
give Gud den snart var nær
    E♭m B♭7     E♭m
Vær frimo - dig, du skal vinne
C♭  E♭m A♭m B♭7   E♭m
veien frem til hvilens hjem!
   E♭m  B♭7   E♭m
Jesus all - tid ha i sinne
C♭    E♭m  A♭m B♭7 E♭m
løft ditt blikk mot himmelen
   B♭7   E♭m  B♭7
Jesus kommer, ja han kommer
     E♭m  C♭  B♭
snart og henter sine hjem!
E♭m  B♭7   E♭m  B♭7
Jesus kommer, ja han kommer
     E♭m  A♭m B♭7 E♭m
snart og hen - ter sine hjem!