Å, hvor salig det skal blive

    D♯m A♯7     D♯m
Å, hvor sa - lig det skal blive
C♭    D♯m G♯m A♯7  D♯m
når Guds barn får komme hjem
   D♯m A♯7    D♯m
Ingen kan den fryd beskrive
C♭  D♯m G♯m A♯7 D♯m
å få bo i  himmelen!
   A♯7  D♯m A♯7
Skue Jesus, skue Jesus
    D♯m  C♭  A♯
når han henter sine hjem
D♯m A♯7  D♯m A♯7
Skue Jesus, skue Jesus
    D♯m  G♯m A♯7 D♯m
når han hen - ter sine hjem
    D♯m A♯7     D♯m
Å, hvor sa - lig, å, hvor salig
C♭  D♯m G♯m A♯7  D♯m
å få tro på Jesus her
    D♯m A♯7   D♯m
Men dog en - da mere salig
C♭  D♯m G♯m A♯7   D♯m
å få se ham som han er!
   A♯7   D♯m A♯7
Være hjemme, være hjemme
    D♯m  C♭  A♯
fri fra sorger og besvær
D♯m A♯7   D♯m A♯7
Være hjemme, være hjemme
    D♯m  G♯m A♯7 D♯m
fri fra sor - ger og besvær
    D♯m A♯7     D♯m
Der vi slipper skilles mere
C♭  D♯m G♯m A♯7  D♯m
ingen tå - re felles der
   D♯m A♯7     D♯m
Ingen sorger der skal være
C♭  D♯m G♯m A♯7  D♯m
herlighe - ten kommet er!
    A♯7  D♯m  A♯7
Å, den dagen, å, den dagen
   D♯m   C♭    A♯
give Gud den snart var nær!
D♯m  A♯7  D♯m  A♯7
Å, den dagen, å, den dagen
   D♯m G♯m A♯7    D♯m
give Gud den snart var nær
    D♯m A♯7     D♯m
Vær frimo - dig, du skal vinne
C♭  D♯m G♯m A♯7   D♯m
veien frem til hvilens hjem!
   D♯m  A♯7   D♯m
Jesus all - tid ha i sinne
C♭    D♯m  G♯m A♯7 D♯m
løft ditt blikk mot himmelen
   A♯7   D♯m  A♯7
Jesus kommer, ja han kommer
     D♯m  C♭  A♯
snart og henter sine hjem!
D♯m  A♯7   D♯m  A♯7
Jesus kommer, ja han kommer
     D♯m  G♯m A♯7 D♯m
snart og hen - ter sine hjem!