Å, hvor salig det skal blive

    D♭m A♭7     D♭m
Å, hvor sa - lig det skal blive
A    D♭m G♭m A♭7  D♭m
når Guds barn får komme hjem
   D♭m A♭7    D♭m
Ingen kan den fryd beskrive
A  D♭m G♭m A♭7 D♭m
å få bo i  himmelen!
   A♭7  D♭m A♭7
Skue Jesus, skue Jesus
    D♭m  A  A♭
når han henter sine hjem
D♭m A♭7  D♭m A♭7
Skue Jesus, skue Jesus
    D♭m  G♭m A♭7 D♭m
når han hen - ter sine hjem
    D♭m A♭7     D♭m
Å, hvor sa - lig, å, hvor salig
A  D♭m G♭m A♭7  D♭m
å få tro på Jesus her
    D♭m A♭7   D♭m
Men dog en - da mere salig
A  D♭m G♭m A♭7   D♭m
å få se ham som han er!
   A♭7   D♭m A♭7
Være hjemme, være hjemme
    D♭m  A  A♭
fri fra sorger og besvær
D♭m A♭7   D♭m A♭7
Være hjemme, være hjemme
    D♭m  G♭m A♭7 D♭m
fri fra sor - ger og besvær
    D♭m A♭7     D♭m
Der vi slipper skilles mere
A   D♭m G♭m A♭7  D♭m
ingen tå - re felles der
   D♭m A♭7     D♭m
Ingen sorger der skal være
A   D♭m G♭m A♭7  D♭m
herlighe - ten kommet er!
    A♭7  D♭m  A♭7
Å, den dagen, å, den dagen
   D♭m   A     A♭
give Gud den snart var nær!
D♭m  A♭7  D♭m  A♭7
Å, den dagen, å, den dagen
   D♭m G♭m A♭7    D♭m
give Gud den snart var nær
    D♭m A♭7     D♭m
Vær frimo - dig, du skal vinne
A   D♭m G♭m A♭7   D♭m
veien frem til hvilens hjem!
   D♭m  A♭7   D♭m
Jesus all - tid ha i sinne
A     D♭m  G♭m A♭7 D♭m
løft ditt blikk mot himmelen
   A♭7   D♭m  A♭7
Jesus kommer, ja han kommer
     D♭m  A  A♭
snart og henter sine hjem!
D♭m  A♭7   D♭m  A♭7
Jesus kommer, ja han kommer
     D♭m  G♭m A♭7 D♭m
snart og hen - ter sine hjem!