Å, hvor salig det skal blive

    Dm  A7      Dm
Å, hvor sa - lig det skal blive
B♭    Dm  Gm A7  Dm
når Guds barn får komme hjem
   Dm A7     Dm
Ingen kan den fryd beskrive
B♭  Dm Gm A7  Dm
å få bo i  himmelen!
   A7   Dm  A7
Skue Jesus, skue Jesus
    Dm   B♭  A
når han henter sine hjem
Dm  A7   Dm  A7
Skue Jesus, skue Jesus
    Dm  Gm A7  Dm
når han hen - ter sine hjem
    Dm  A7      Dm
Å, hvor sa - lig, å, hvor salig
B♭  Dm Gm A7  Dm
å få tro på Jesus her
    Dm  A7   Dm
Men dog en - da mere salig
B♭  Dm Gm  A7   Dm
å få se ham som han er!
   A7   Dm  A7
Være hjemme, være hjemme
    Dm   B♭  A
fri fra sorger og besvær
Dm  A7   Dm  A7
Være hjemme, være hjemme
    Dm  Gm A7  Dm
fri fra sor - ger og besvær
    Dm A7     Dm
Der vi slipper skilles mere
B♭  Dm  Gm A7   Dm
ingen tå - re felles der
   Dm A7     Dm
Ingen sorger der skal være
B♭  Dm  Gm A7   Dm
herlighe - ten kommet er!
    A7   Dm   A7
Å, den dagen, å, den dagen
   Dm   B♭    A
give Gud den snart var nær!
Dm   A7   Dm   A7
Å, den dagen, å, den dagen
   Dm Gm A7    Dm
give Gud den snart var nær
    Dm  A7      Dm
Vær frimo - dig, du skal vinne
B♭  Dm  Gm A7   Dm
veien frem til hvilens hjem!
   Dm  A7    Dm
Jesus all - tid ha i sinne
B♭    Dm  Gm A7  Dm
løft ditt blikk mot himmelen
   A7   Dm   A7
Jesus kommer, ja han kommer
     Dm   B♭  A
snart og henter sine hjem!
Dm  A7   Dm   A7
Jesus kommer, ja han kommer
     Dm  Gm A7  Dm
snart og hen - ter sine hjem!