Å, hvor salig det skal blive

    C♯m G♯7     C♯m
Å, hvor sa - lig det skal blive
A    C♯m F♯m G♯7  C♯m
når Guds barn får komme hjem
   C♯m G♯7    C♯m
Ingen kan den fryd beskrive
A  C♯m F♯m G♯7 C♯m
å få bo i  himmelen!
   G♯7  C♯m G♯7
Skue Jesus, skue Jesus
    C♯m  A  G♯
når han henter sine hjem
C♯m G♯7  C♯m G♯7
Skue Jesus, skue Jesus
    C♯m  F♯m G♯7 C♯m
når han hen - ter sine hjem
    C♯m G♯7     C♯m
Å, hvor sa - lig, å, hvor salig
A  C♯m F♯m G♯7  C♯m
å få tro på Jesus her
    C♯m G♯7   C♯m
Men dog en - da mere salig
A  C♯m F♯m G♯7   C♯m
å få se ham som han er!
   G♯7   C♯m G♯7
Være hjemme, være hjemme
    C♯m  A  G♯
fri fra sorger og besvær
C♯m G♯7   C♯m G♯7
Være hjemme, være hjemme
    C♯m  F♯m G♯7 C♯m
fri fra sor - ger og besvær
    C♯m G♯7     C♯m
Der vi slipper skilles mere
A   C♯m F♯m G♯7  C♯m
ingen tå - re felles der
   C♯m G♯7     C♯m
Ingen sorger der skal være
A   C♯m F♯m G♯7  C♯m
herlighe - ten kommet er!
    G♯7  C♯m  G♯7
Å, den dagen, å, den dagen
   C♯m   A     G♯
give Gud den snart var nær!
C♯m  G♯7  C♯m  G♯7
Å, den dagen, å, den dagen
   C♯m F♯m G♯7    C♯m
give Gud den snart var nær
    C♯m G♯7     C♯m
Vær frimo - dig, du skal vinne
A   C♯m F♯m G♯7   C♯m
veien frem til hvilens hjem!
   C♯m  G♯7   C♯m
Jesus all - tid ha i sinne
A     C♯m  F♯m G♯7 C♯m
løft ditt blikk mot himmelen
   G♯7   C♯m  G♯7
Jesus kommer, ja han kommer
     C♯m  A  G♯
snart og henter sine hjem!
C♯m  G♯7   C♯m  G♯7
Jesus kommer, ja han kommer
     C♯m  F♯m G♯7 C♯m
snart og hen - ter sine hjem!