Å, hvor salig det skal blive

    C♭m G♭7     C♭m
Å, hvor sa - lig det skal blive
G    C♭m F♭m G♭7  C♭m
når Guds barn får komme hjem
   C♭m G♭7    C♭m
Ingen kan den fryd beskrive
G  C♭m F♭m G♭7 C♭m
å få bo i  himmelen!
   G♭7  C♭m G♭7
Skue Jesus, skue Jesus
    C♭m  G  G♭
når han henter sine hjem
C♭m G♭7  C♭m G♭7
Skue Jesus, skue Jesus
    C♭m  F♭m G♭7 C♭m
når han hen - ter sine hjem
    C♭m G♭7     C♭m
Å, hvor sa - lig, å, hvor salig
G  C♭m F♭m G♭7  C♭m
å få tro på Jesus her
    C♭m G♭7   C♭m
Men dog en - da mere salig
G  C♭m F♭m G♭7   C♭m
å få se ham som han er!
   G♭7   C♭m G♭7
Være hjemme, være hjemme
    C♭m  G  G♭
fri fra sorger og besvær
C♭m G♭7   C♭m G♭7
Være hjemme, være hjemme
    C♭m  F♭m G♭7 C♭m
fri fra sor - ger og besvær
    C♭m G♭7     C♭m
Der vi slipper skilles mere
G   C♭m F♭m G♭7  C♭m
ingen tå - re felles der
   C♭m G♭7     C♭m
Ingen sorger der skal være
G   C♭m F♭m G♭7  C♭m
herlighe - ten kommet er!
    G♭7  C♭m  G♭7
Å, den dagen, å, den dagen
   C♭m   G     G♭
give Gud den snart var nær!
C♭m  G♭7  C♭m  G♭7
Å, den dagen, å, den dagen
   C♭m F♭m G♭7    C♭m
give Gud den snart var nær
    C♭m G♭7     C♭m
Vær frimo - dig, du skal vinne
G   C♭m F♭m G♭7   C♭m
veien frem til hvilens hjem!
   C♭m  G♭7   C♭m
Jesus all - tid ha i sinne
G     C♭m  F♭m G♭7 C♭m
løft ditt blikk mot himmelen
   G♭7   C♭m  G♭7
Jesus kommer, ja han kommer
     C♭m  G  G♭
snart og henter sine hjem!
C♭m  G♭7   C♭m  G♭7
Jesus kommer, ja han kommer
     C♭m  F♭m G♭7 C♭m
snart og hen - ter sine hjem!