Å, hvor salig det skal blive

    Cm  G7      Cm
Å, hvor sa - lig det skal blive
A♭    Cm  Fm G7  Cm
når Guds barn får komme hjem
   Cm G7     Cm
Ingen kan den fryd beskrive
A♭  Cm Fm G7  Cm
å få bo i  himmelen!
   G7   Cm  G7
Skue Jesus, skue Jesus
    Cm   A♭  G
når han henter sine hjem
Cm  G7   Cm  G7
Skue Jesus, skue Jesus
    Cm  Fm G7  Cm
når han hen - ter sine hjem
    Cm  G7      Cm
Å, hvor sa - lig, å, hvor salig
A♭  Cm Fm G7  Cm
å få tro på Jesus her
    Cm  G7   Cm
Men dog en - da mere salig
A♭  Cm Fm  G7   Cm
å få se ham som han er!
   G7   Cm  G7
Være hjemme, være hjemme
    Cm   A♭  G
fri fra sorger og besvær
Cm  G7   Cm  G7
Være hjemme, være hjemme
    Cm  Fm G7  Cm
fri fra sor - ger og besvær
    Cm G7     Cm
Der vi slipper skilles mere
A♭  Cm  Fm G7   Cm
ingen tå - re felles der
   Cm G7     Cm
Ingen sorger der skal være
A♭  Cm  Fm G7   Cm
herlighe - ten kommet er!
    G7   Cm   G7
Å, den dagen, å, den dagen
   Cm   A♭    G
give Gud den snart var nær!
Cm   G7   Cm   G7
Å, den dagen, å, den dagen
   Cm Fm G7    Cm
give Gud den snart var nær
    Cm  G7      Cm
Vær frimo - dig, du skal vinne
A♭  Cm  Fm G7   Cm
veien frem til hvilens hjem!
   Cm  G7    Cm
Jesus all - tid ha i sinne
A♭    Cm  Fm G7  Cm
løft ditt blikk mot himmelen
   G7   Cm   G7
Jesus kommer, ja han kommer
     Cm   A♭  G
snart og henter sine hjem!
Cm  G7   Cm   G7
Jesus kommer, ja han kommer
     Cm  Fm G7  Cm
snart og hen - ter sine hjem!