Å, hvor salig det skal blive

    B♯m G7      B♯m
Å, hvor sa - lig det skal blive
A♭    B♯m E♯m G7  B♯m
når Guds barn får komme hjem
   B♯m G7     B♯m
Ingen kan den fryd beskrive
A♭  B♯m E♯m G7  B♯m
å få bo i  himmelen!
   G7   B♯m G7
Skue Jesus, skue Jesus
    B♯m  A♭  G
når han henter sine hjem
B♯m G7   B♯m G7
Skue Jesus, skue Jesus
    B♯m  E♯m G7  B♯m
når han hen - ter sine hjem
    B♯m G7      B♯m
Å, hvor sa - lig, å, hvor salig
A♭  B♯m E♯m G7  B♯m
å få tro på Jesus her
    B♯m G7   B♯m
Men dog en - da mere salig
A♭  B♯m E♯m G7   B♯m
å få se ham som han er!
   G7   B♯m G7
Være hjemme, være hjemme
    B♯m  A♭  G
fri fra sorger og besvær
B♯m G7   B♯m G7
Være hjemme, være hjemme
    B♯m  E♯m G7  B♯m
fri fra sor - ger og besvær
    B♯m G7     B♯m
Der vi slipper skilles mere
A♭  B♯m E♯m G7   B♯m
ingen tå - re felles der
   B♯m G7     B♯m
Ingen sorger der skal være
A♭  B♯m E♯m G7   B♯m
herlighe - ten kommet er!
    G7   B♯m  G7
Å, den dagen, å, den dagen
   B♯m   A♭    G
give Gud den snart var nær!
B♯m  G7   B♯m  G7
Å, den dagen, å, den dagen
   B♯m E♯m G7    B♯m
give Gud den snart var nær
    B♯m G7      B♯m
Vær frimo - dig, du skal vinne
A♭  B♯m E♯m G7   B♯m
veien frem til hvilens hjem!
   B♯m  G7    B♯m
Jesus all - tid ha i sinne
A♭    B♯m  E♯m G7  B♯m
løft ditt blikk mot himmelen
   G7   B♯m  G7
Jesus kommer, ja han kommer
     B♯m  A♭  G
snart og henter sine hjem!
B♯m  G7   B♯m  G7
Jesus kommer, ja han kommer
     B♯m  E♯m G7  B♯m
snart og hen - ter sine hjem!