Å, hvor salig det skal blive

    B♭m F7      B♭m
Å, hvor sa - lig det skal blive
G♭    B♭m E♭m F7  B♭m
når Guds barn får komme hjem
   B♭m F7     B♭m
Ingen kan den fryd beskrive
G♭  B♭m E♭m F7  B♭m
å få bo i  himmelen!
   F7   B♭m F7
Skue Jesus, skue Jesus
    B♭m  G♭  F
når han henter sine hjem
B♭m F7   B♭m F7
Skue Jesus, skue Jesus
    B♭m  E♭m F7  B♭m
når han hen - ter sine hjem
    B♭m F7      B♭m
Å, hvor sa - lig, å, hvor salig
G♭  B♭m E♭m F7  B♭m
å få tro på Jesus her
    B♭m F7   B♭m
Men dog en - da mere salig
G♭  B♭m E♭m F7   B♭m
å få se ham som han er!
   F7   B♭m F7
Være hjemme, være hjemme
    B♭m  G♭  F
fri fra sorger og besvær
B♭m F7   B♭m F7
Være hjemme, være hjemme
    B♭m  E♭m F7  B♭m
fri fra sor - ger og besvær
    B♭m F7     B♭m
Der vi slipper skilles mere
G♭  B♭m E♭m F7   B♭m
ingen tå - re felles der
   B♭m F7     B♭m
Ingen sorger der skal være
G♭  B♭m E♭m F7   B♭m
herlighe - ten kommet er!
    F7   B♭m  F7
Å, den dagen, å, den dagen
   B♭m   G♭    F
give Gud den snart var nær!
B♭m  F7   B♭m  F7
Å, den dagen, å, den dagen
   B♭m E♭m F7    B♭m
give Gud den snart var nær
    B♭m F7      B♭m
Vær frimo - dig, du skal vinne
G♭  B♭m E♭m F7   B♭m
veien frem til hvilens hjem!
   B♭m  F7    B♭m
Jesus all - tid ha i sinne
G♭    B♭m  E♭m F7  B♭m
løft ditt blikk mot himmelen
   F7   B♭m  F7
Jesus kommer, ja han kommer
     B♭m  G♭  F
snart og henter sine hjem!
B♭m  F7   B♭m  F7
Jesus kommer, ja han kommer
     B♭m  E♭m F7  B♭m
snart og hen - ter sine hjem!