Å, hvor salig det skal blive

    Bm  F♯7     Bm
Å, hvor sa - lig det skal blive
G    Bm  Em F♯7  Bm
når Guds barn får komme hjem
   Bm F♯7    Bm
Ingen kan den fryd beskrive
G  Bm Em F♯7 Bm
å få bo i  himmelen!
   F♯7  Bm  F♯7
Skue Jesus, skue Jesus
    Bm   G  F♯
når han henter sine hjem
Bm  F♯7  Bm  F♯7
Skue Jesus, skue Jesus
    Bm  Em F♯7 Bm
når han hen - ter sine hjem
    Bm  F♯7     Bm
Å, hvor sa - lig, å, hvor salig
G  Bm Em F♯7  Bm
å få tro på Jesus her
    Bm  F♯7   Bm
Men dog en - da mere salig
G  Bm Em  F♯7   Bm
å få se ham som han er!
   F♯7   Bm  F♯7
Være hjemme, være hjemme
    Bm   G  F♯
fri fra sorger og besvær
Bm  F♯7   Bm  F♯7
Være hjemme, være hjemme
    Bm  Em F♯7 Bm
fri fra sor - ger og besvær
    Bm F♯7     Bm
Der vi slipper skilles mere
G   Bm  Em F♯7  Bm
ingen tå - re felles der
   Bm F♯7     Bm
Ingen sorger der skal være
G   Bm  Em F♯7  Bm
herlighe - ten kommet er!
    F♯7  Bm   F♯7
Å, den dagen, å, den dagen
   Bm   G     F♯
give Gud den snart var nær!
Bm   F♯7  Bm   F♯7
Å, den dagen, å, den dagen
   Bm Em F♯7    Bm
give Gud den snart var nær
    Bm  F♯7     Bm
Vær frimo - dig, du skal vinne
G   Bm  Em F♯7   Bm
veien frem til hvilens hjem!
   Bm  F♯7   Bm
Jesus all - tid ha i sinne
G     Bm  Em F♯7 Bm
løft ditt blikk mot himmelen
   F♯7   Bm   F♯7
Jesus kommer, ja han kommer
     Bm   G  F♯
snart og henter sine hjem!
Bm  F♯7   Bm   F♯7
Jesus kommer, ja han kommer
     Bm  Em F♯7 Bm
snart og hen - ter sine hjem!