Å, hvor salig det skal blive

    A♯m E♯7     A♯m
Å, hvor sa - lig det skal blive
G♭    A♯m D♯m E♯7  A♯m
når Guds barn får komme hjem
   A♯m E♯7    A♯m
Ingen kan den fryd beskrive
G♭  A♯m D♯m E♯7 A♯m
å få bo i  himmelen!
   E♯7  A♯m E♯7
Skue Jesus, skue Jesus
    A♯m  G♭  E♯
når han henter sine hjem
A♯m E♯7  A♯m E♯7
Skue Jesus, skue Jesus
    A♯m  D♯m E♯7 A♯m
når han hen - ter sine hjem
    A♯m E♯7     A♯m
Å, hvor sa - lig, å, hvor salig
G♭  A♯m D♯m E♯7  A♯m
å få tro på Jesus her
    A♯m E♯7   A♯m
Men dog en - da mere salig
G♭  A♯m D♯m E♯7   A♯m
å få se ham som han er!
   E♯7   A♯m E♯7
Være hjemme, være hjemme
    A♯m  G♭  E♯
fri fra sorger og besvær
A♯m E♯7   A♯m E♯7
Være hjemme, være hjemme
    A♯m  D♯m E♯7 A♯m
fri fra sor - ger og besvær
    A♯m E♯7     A♯m
Der vi slipper skilles mere
G♭  A♯m D♯m E♯7  A♯m
ingen tå - re felles der
   A♯m E♯7     A♯m
Ingen sorger der skal være
G♭  A♯m D♯m E♯7  A♯m
herlighe - ten kommet er!
    E♯7  A♯m  E♯7
Å, den dagen, å, den dagen
   A♯m   G♭    E♯
give Gud den snart var nær!
A♯m  E♯7  A♯m  E♯7
Å, den dagen, å, den dagen
   A♯m D♯m E♯7    A♯m
give Gud den snart var nær
    A♯m E♯7     A♯m
Vær frimo - dig, du skal vinne
G♭  A♯m D♯m E♯7   A♯m
veien frem til hvilens hjem!
   A♯m  E♯7   A♯m
Jesus all - tid ha i sinne
G♭    A♯m  D♯m E♯7 A♯m
løft ditt blikk mot himmelen
   E♯7   A♯m  E♯7
Jesus kommer, ja han kommer
     A♯m  G♭  E♯
snart og henter sine hjem!
A♯m  E♯7   A♯m  E♯7
Jesus kommer, ja han kommer
     A♯m  D♯m E♯7 A♯m
snart og hen - ter sine hjem!