Å, hvor salig det skal blive

    A♭m E♭7     A♭m
Å, hvor sa - lig det skal blive
F♭    A♭m D♭m E♭7  A♭m
når Guds barn får komme hjem
   A♭m E♭7    A♭m
Ingen kan den fryd beskrive
F♭  A♭m D♭m E♭7 A♭m
å få bo i  himmelen!
   E♭7  A♭m E♭7
Skue Jesus, skue Jesus
    A♭m  F♭  E♭
når han henter sine hjem
A♭m E♭7  A♭m E♭7
Skue Jesus, skue Jesus
    A♭m  D♭m E♭7 A♭m
når han hen - ter sine hjem
    A♭m E♭7     A♭m
Å, hvor sa - lig, å, hvor salig
F♭  A♭m D♭m E♭7  A♭m
å få tro på Jesus her
    A♭m E♭7   A♭m
Men dog en - da mere salig
F♭  A♭m D♭m E♭7   A♭m
å få se ham som han er!
   E♭7   A♭m E♭7
Være hjemme, være hjemme
    A♭m  F♭  E♭
fri fra sorger og besvær
A♭m E♭7   A♭m E♭7
Være hjemme, være hjemme
    A♭m  D♭m E♭7 A♭m
fri fra sor - ger og besvær
    A♭m E♭7     A♭m
Der vi slipper skilles mere
F♭  A♭m D♭m E♭7  A♭m
ingen tå - re felles der
   A♭m E♭7     A♭m
Ingen sorger der skal være
F♭  A♭m D♭m E♭7  A♭m
herlighe - ten kommet er!
    E♭7  A♭m  E♭7
Å, den dagen, å, den dagen
   A♭m   F♭    E♭
give Gud den snart var nær!
A♭m  E♭7  A♭m  E♭7
Å, den dagen, å, den dagen
   A♭m D♭m E♭7    A♭m
give Gud den snart var nær
    A♭m E♭7     A♭m
Vær frimo - dig, du skal vinne
F♭  A♭m D♭m E♭7   A♭m
veien frem til hvilens hjem!
   A♭m  E♭7   A♭m
Jesus all - tid ha i sinne
F♭    A♭m  D♭m E♭7 A♭m
løft ditt blikk mot himmelen
   E♭7   A♭m  E♭7
Jesus kommer, ja han kommer
     A♭m  F♭  E♭
snart og henter sine hjem!
A♭m  E♭7   A♭m  E♭7
Jesus kommer, ja han kommer
     A♭m  D♭m E♭7 A♭m
snart og hen - ter sine hjem!