Å, hvor salig det skal blive

    Am  E7      Am
Å, hvor sa - lig det skal blive
F    Am  Dm E7  Am
når Guds barn får komme hjem
   Am E7     Am
Ingen kan den fryd beskrive
F  Am Dm E7  Am
å få bo i  himmelen!
   E7   Am  E7
Skue Jesus, skue Jesus
    Am   F  E
når han henter sine hjem
Am  E7   Am  E7
Skue Jesus, skue Jesus
    Am  Dm E7  Am
når han hen - ter sine hjem
    Am  E7      Am
Å, hvor sa - lig, å, hvor salig
F  Am Dm E7  Am
å få tro på Jesus her
    Am  E7   Am
Men dog en - da mere salig
F  Am Dm  E7   Am
å få se ham som han er!
   E7   Am  E7
Være hjemme, være hjemme
    Am   F  E
fri fra sorger og besvær
Am  E7   Am  E7
Være hjemme, være hjemme
    Am  Dm E7  Am
fri fra sor - ger og besvær
    Am E7     Am
Der vi slipper skilles mere
F   Am  Dm E7   Am
ingen tå - re felles der
   Am E7     Am
Ingen sorger der skal være
F   Am  Dm E7   Am
herlighe - ten kommet er!
    E7   Am   E7
Å, den dagen, å, den dagen
   Am   F     E
give Gud den snart var nær!
Am   E7   Am   E7
Å, den dagen, å, den dagen
   Am Dm E7    Am
give Gud den snart var nær
    Am  E7      Am
Vær frimo - dig, du skal vinne
F   Am  Dm E7   Am
veien frem til hvilens hjem!
   Am  E7    Am
Jesus all - tid ha i sinne
F     Am  Dm E7  Am
løft ditt blikk mot himmelen
   E7   Am   E7
Jesus kommer, ja han kommer
     Am   F  E
snart og henter sine hjem!
Am  E7   Am   E7
Jesus kommer, ja han kommer
     Am  Dm E7  Am
snart og hen - ter sine hjem!