Å, hvor salig det skal blive

    Em  B7      Em
Å, hvor sa - lig det skal blive
C    Em  Am B7  Em
når Guds barn får komme hjem
   Em B7     Em
Ingen kan den fryd beskrive
C  Em Am B7  Em
å få bo i  himmelen!
   B7   Em  B7
Skue Jesus, skue Jesus
    Em   C  B
når han henter sine hjem
Em  B7   Em  B7
Skue Jesus, skue Jesus
    Em  Am B7  Em
når han hen - ter sine hjem
    Em  B7      Em
Å, hvor sa - lig, å, hvor salig
C  Em Am B7  Em
å få tro på Jesus her
    Em  B7   Em
Men dog en - da mere salig
C  Em Am  B7   Em
å få se ham som han er!
   B7   Em  B7
Være hjemme, være hjemme
    Em   C  B
fri fra sorger og besvær
Em  B7   Em  B7
Være hjemme, være hjemme
    Em  Am B7  Em
fri fra sor - ger og besvær
    Em B7     Em
Der vi slipper skilles mere
C   Em  Am B7   Em
ingen tå - re felles der
   Em B7     Em
Ingen sorger der skal være
C   Em  Am B7   Em
herlighe - ten kommet er!
    B7   Em   B7
Å, den dagen, å, den dagen
   Em   C     B
give Gud den snart var nær!
Em   B7   Em   B7
Å, den dagen, å, den dagen
   Em Am B7    Em
give Gud den snart var nær
    Em  B7      Em
Vær frimo - dig, du skal vinne
C   Em  Am B7   Em
veien frem til hvilens hjem!
   Em  B7    Em
Jesus all - tid ha i sinne
C     Em  Am B7  Em
løft ditt blikk mot himmelen
   B7   Em   B7
Jesus kommer, ja han kommer
     Em   C  B
snart og henter sine hjem!
Em  B7   Em   B7
Jesus kommer, ja han kommer
     Em  Am B7  Em
snart og hen - ter sine hjem!